21. okt, 2015

Minne

Sv Radio, Ulf Elfving möter Tommy Engstrand, lör 21 okt
Första spörsmålet som avhandlades gällde Tommys försvar av Bosse Hansson som använt ett förklenande ord om en färgad spelare, där Tommy antyder att det mest handlar om en generationsväxling. Varför inte, vad som förvånar mig är att detta färgade avtryck kunde få sådan genomslagskraft! Står det verkligen i proposition till det sagda? 
Tänk i stället, om alla vore lika snabba att slå ned och kritisera de verkliga orsakerna till varför vår värld håller på att gå under genom kapitalets girighet. Miljöförstöring; försurning som breder ut sig allt mer och vapenindustrien och allt våld som dagligen visas, inte minst från Afrika. Varför är det så frestande att sila mygg men svälja kameler? Tommy Engstrand var ärlig nog att slå ned på de avarter som fångar idrotten: Nationalismen, förhärligandet av styrkan, penninghysterin och våldstendensen även inom idrotten.