11. nov, 2015

Böjprov på häst

Från Hippson .se - Inget nytt under solen!
Om hästen visar en reaktion vid böjning av nedre delen av benet är det alltså troligt att smärtan kommer från kotleden. Och det är också i den regionen som falska reaktioner oftast uppstår. 
Böjprov finns beskrivet redan från mitten på 1800-talet, men det finns fortfarande inte någon enhetlig definition av exakt hur det ska utföras. Rekommendationer om att böja allt mellan 30 sekunder och tre minuter finns, och i en del litteratur finns det specifikationer över hur mycket kraft (N) som ska användas. Men olyckligtvis varierar även dessa. 
Undersökningar har visat att kraften som används skiljer sig mycket mellan olika veterinärer, vilket inte borde förvåna någon med tanke på den bristande standardiseringen i beskrivningarna.