12. dec, 2015

Ryssland och Nato

NewsVoice har senaste tiden publicerat en serie artiklar som skapar en motvikt till Västs tunnelperspektiv på Ryssland. Den mest dominerande synvinkeln hos västpolitiker och västmedia har varit Washingtons, anser många kritiker. 

Budskapet är att Europa inkl Sverige kommer att dras in i ett krig om provokationerna mot Ryssland eskalerar. 

Paul Craig Roberts som tidigare var biträdande finansminister under Ronald Reagan anser att Europas politiker blint utför Washingtons agenda som leder till ett slags proxykrig där NATO-länderna blir USA:s trupper mot Ryssland.

Europas politiker är för lättimponerade av Obama-regimen och därmed har de förlorat sin ledarskapsförmåga för ett säkert Europa, konstaterar NewsVoice.