30. dec, 2015

Uppsnappat

 "Man kan dock på goda grunder ställa sig tvekande till de moraliska grundvalarna för en politik som först lockar hit tiotusentals människor, varav många saknar flyktingskäl, sedan låter dem vistas i landet i månader eller år, i ovisshet och under allt sämre förhållanden, och till slut försöker utvisa tiotusentals som kanske satsat allt de har på att ta sig hit. Väldigt många kommer att gå under jorden och tvingas leva som papperslösa, med allt vad det innebär i form av olika former av utnyttjande, sexuellt och annat.
Och vi skall inte glömma att en betydande del av kostnaderna för flyktingmottagningen tas från biståndsbudgeten, vilket innebär att det i praktiken är mycket fattiga människor i tredje världen som indirekt får betala för att människor som har råd att betala tusentals dollar till flyktingsmugglare, skall få ett bättre liv i Sverige.
Det är denna verklighet den moraliska stormakten Sverige yvs över att ha åstadkommit. Det finns anledning att ställa sig tvekande till detta, och att hysa förståelse när politiker och medier i våra grannländer riktar tung kritik mot oss. Tron på att de plötsligt skulle stå redo att axla en del av den börda vi självmant har tagit på oss utgör det kanske mest absurda inslaget i denna utveckling.
Avslutningsvis bör än en gång noteras att sittande regering självfallet inte bär ensamt ansvar. Vi minns alla förre moderate statsministern Fredrik Reinfeldts avskedsord till svenska folket, att vi måste öppna våra hjärtan för flyktingar. Vad han glömde lägga till var att vi bör ställa in oss på att staten kan komma att behöva tvångsrekvirera våra sommarstugor som asylboenden."