11. jan, 2016

ST och travet

Jag håller med till 100 %. För mig är inte detta något nytt, men det gläder mig att fler och fler börjar se problemen, ST har länge blundat med båda ögonen och ofta får man en känsla av att de månar om sig själva mer än att värna om SPORTEN: Det som gläder mig extra mycket är att de aktiva börjar göra sina röster hörda och då flera av dem ligger i framkant, ja då är det svårt för ST att fortsätta att blunda med båda ögonen. Tidigare har de ensamma rösterna drunknat i skramlet från ST och dess bandomare. Det var inte lätt för den aktive att göra sin röst hörd, då repressalier väntade runt hörnet. Minns uttrycket: Bit inte den hand som föder Dig! Minns vad jag skrivit om Jahnitas start före jul 2005, då någon från Stockholm ringde ATG:s veterinär på Färjestadskliniken och förbjöd denne att godkänna Jahnita, trots att inget fel fanns på henne! Jag önskar en anmälan mot mig för förtal, ty då måste denne veterinär träda fram och vittna. Då är det bara att hoppas att denne inte vittnar falskt! Intressant att "Kejsarens nya kläder" kom upp i inlägget. Undrar vem författaren kan vara! Ha en bra dag!