11. jan, 2016

Internet och Facebook

Är Internet och Facebook ett hot mot demokratin och åsiktsfriheten?

På Facebook förekommer en massa grupperingar. Dessa har olika uppdrag, men gemensamt för dem alla är spindeln i nätet, som sitter som en självskriven Admin och egenmäktigt bestämmer vad som får tyckas i de olika grupperingarna. Åsiktfriheten och tankeutbudet är obefintligt i de flesta grupper. Inlägg, som misshagar Admin, sågas och plockas bort och budbäraren förpassas ut i kylan. Naturligtvi...s finns det Admin som värnar om åsiksfriheten men de flesta tycks vara ovetande om vad demokrati och ett fritt utbyte av tankar innebär. Vid ett tillfälle påpekade jag riskerna med hård styrning och fick till svar : "Skall vi införa demokrati, vad skall vi då med en Admin till". Naturligtvis kan en bra Admin styra upp gruppen, utan att vara en diktator. De flesta av dessa grupperingar är dock öppna och visar upp sig på Facebook, men för att göra inlägg måste man vara godkänd av Admin.

Det finns andra grupperingar som är helt slutna. Dessa grupperingar finns inte för den oinvigde, eftersom de är slutna, bara de rättrogna tillåtas tillträde. Dessa grupper torde vara de verkligt farliga, eftersom de är osynliga och deras agendor kan i princip vara vad som helst. Hur många grupper som finns är det ingen som vet. Grupperna lever sitt dolda liv med en agenda som skyddas i annonymitetens tecken, deras verksamhet får mig att tänka på termiterna. Är det möjligt att FRA har insyn i dessa grupper?

Här följer ordagrant vad jag skrev som ett inlägg till gruppen Robin Hood och hans vänner, vilket gjorde att jag slängdes ut :

Gruppen Robin Hood och hans vänner har jag upplevt som en mycket bra grupp, med åsiksfrihet och högt i tak. Camilla hade modet att dryfta sina demokratiska värderingar angående Sverigedemokraterna.

Camilla har rätt i sak och vi vinner ingenting på att tjafsa om deras politik, då de flesta vet var de står. Så länge de inte bryter mot lagen har de dessutom rätt att finnas till. Av kommentarerna att döma finns vissa inlägg och personer som inte alls platsar på FB. Lämna hatet bakom er och börja använda förnuftet. Hur vinner vi valet nästa år?

SD är och blir troligen det tredje största partiet och storleken kommer naturligtvis att påverka politiken efter valet. Om det rödgröna blocket glömmer bort att SD finns, är risken stor att Alliansen förstärker sin position med SD, hellre än att avstå från regeringsmakten. Därför bör de Rödgröna liera sig med SD, hellre än att gynna Alliansen. Har inte alliansen förstört tillräckligt i vård, skola och omsorg?