14. jan, 2016

MINNE Ett år sedan på FB

Elchocksbehandling, elbehandling eller electro-convulsive treatment (ECT) innebär att man sänder mellan 70 till 460 volt genom hjärnan, från tinning till tinning (bilateral ECT) eller från ena hjärnhalvans framsida till dess baksida (unilateral ECT). Detta orsakar kraftiga och långvariga kramper som vid ett epileptiskt anfall.

”ECT” kommer från engelska ordet ”electroconvulsive therapy”, ”elektrokonvulsiv behandling” på svenska. ”Konvulsiv” kommer från ”konvulsion” som betyder ett anfall som ger kramp. ECT-behandlingen består av epileptiska anfall framkallade av elchocker.
Jag är överläkare i psykiatri sedan nästan 30 år, aktiv i flera länder och sedan 10 år i Sverige. Väljer att vara anonym då jag har erfarenhet av olika attityder inom psykiatrin i olika länder.