26. jan, 2016

Jordbruksverket och Johan Lindberg

Är mitt inlägg ett enskilt ärende??

När hästtransporten på morgonen den 13 september kört iland i Norrtälje befanns att hästarna Stig Balder, Du och Jag Alfred, On Track Tarahill var döda. Efter att detta upptäckts kördes
hästtransporten till Markeby Gård i Upplands Bro, en sträcka på ci...Visa mer
den 16 januari kl. 14:33 Johan Lindberg, varför är det så svårt att rätta till begångna misstag?
Svensk Travsport
Svensk Travsport Hej Ragnar!
När det gäller enskilda ärenden ber vi dig vänligen kontakta Lena Engström, avdelningschef på kommunikation och utbildning. Du når henne på lena.engstrom@travsport.se.
Vänliga hälsningar
Malin, kundtjänst Svensk Travsport

Jag har funderat på Ditt inlägg här! Jag har ingen juridisk utbildning och inte mycket annat heller, men jag vill påstå att mitt inlägg till ST och Johan Lindberg INTE är ett enskilt ärende utan ett offentligt ärende. Då hästtransporten till Upplands Bro står helt i strid med Jordbruksverkets regelverk, kan inte detta betraktas som ett enskilt ärende, eftersom Jordbruksverket är en myndighet! Johan Lindberg har kört huvudet i sanden och vill inte ta i frågan! Lättare då att hoppa på en enskild människa som trampade snett på en travbana!

 Från en vän på F-B: Det luktar illa om detta. Har läst utredningen snabbt och det är mycket märkligt att ingen ordentlig utredning gjorts kring transporten till Sverige. Jag intresserar mig mest kring hästarnas juridiska rätt i detta och de som transporterade hästarna under resan. Borde vi inte ha en djurpolis i Sverige. Absolut Ja 
Samtidigt förstår jag dig Ragnar som utsattes för korrupta personer inom travet. Vi är verkligen inte lika inför lagen. Pengar är makt och används säkert för tjänster och gentjänster på tveksamt sätt. 
Usch usch och människan och moralen är två motpoler.

Det blir säkert aldrig utrett nu. Hästarna dog under plågsamma former. Involverade svänger o skruvar på sig under vägen tills ingen vet något längre... ord mot ord.
...men detta är verkligen inte ett enskilt ärende... nej nej
 
 
Ragnar Blomqvist Tack snälla för Ditt trevliga svar! Men även tystnaden ger tolkningar ibland och det är fegt av ST att bolla bort mitt inlägg på deras tidslinje. Detta är en stor härva, men jag valde att fokusera på hästtransporten som den djurvän jag är! Jordbruksverkets regler för djurtransport gäller i hela EU. även i Norge, trots att de inte är med i EU. Enda undantaget i kalla Nord är Island. Man skall ha mycket dålig läsförståelse för att inte observera en mängd brott mot hästarnas välfärd, fram tills transporten stannade i Upplands Bro!

HÄR KOMMER NATTENS KOMMENTARER PÅ MITT INLÄGG I TRAVGRUPPEN-Fanns även fotokopior men de kunde inte kopieras
Helena Backlund Det är också intressant att ST (se Lindbergs veckobrev) konstaterar att "jamen om Hellstedt vann i civilmålet, där det inte var bevisat att han hade någon filial i Estland, då finns det ingen anledning för ST att döma annorlunda", men sen kan man konstatera att i STs egen utredning fanns bevisning som enligt min uppfattning hade kunnat vara väldigt viktig i civilmålet, men som käranden (=John Backlund) då inte kände till eftersom utredningen med bilagor då inte var offentliggjord. (Forts nedan)

Helena Backlund ...och denna bilaga, där det framgår att enligt Anders Lindblad har Hellstedt försäkrat för honom att han hade en filial i Estland.
Helena Backlunds foto.
Helena Backlund Som sagt, mycket tråkigt att denna bevisning inte kommit fram förrän målet avgjorts. Och väldigt otillfredsställande att ST inte gör en egen prövning på allt bevismaterial som finns, inklusive det de själva tagit fram och som inte tingsrätten fick möjlighet att pröva.

Ragnar Blomqvist Helena Backlund, Din analys är klockren! Tack för info! Alla som gillar rättvisa bör ställa upp och få ST att fatta vad de har missat i juridiskt hänseende! De senaste årens största rättsskandal! Detta drabbar ST, som anser sig ha monopol på vad som är rätt!

Helena Backlund Ett tillägg kommer här: även i denna text (hämtat frånhttps://www.travsport.se/.../1.487906;jsessionid... , dvs när ST redovisade Sohlbergs utredning) utgår ST från att vad Hellstedt skulle kunna straffas för är att inte ha fört korrekta träningslistor. Dvs även i detta skede utgår man från den civilrättsliga domen och tar det domslutet som en sanning för vad som förevarit (istället för att betrakta den som ett uttryck för vad som bevisats eller inte vid den givna tidpunkten).                                                     

Helena Backlund ...och till sist, på samma tema och som rosen på tårtan, detta, som sker i september 2015, dvs efter att Sohlberg presenterat sin utredning och anfört att förfarandet med att sätta upp utlandstränade hästar på en svensk träningslista objektivt sett bör vara ett bedrägeribrott. Man slår sig för pannan.

Mia Myr
Mia Myr och om man då tittar på just den aspekten vad ST känner till och inte; den aktuella tränaren och juristen är väl bekanta och den här formen av att sätta upp på träningslistan var väl välkänt för många på den tiden det var andra regler kring premien. Där är de väl medbrottslingar till bedrägeri då? Fattar ingenting.