2. feb, 2016

Hoppet bär oss

Här kommer en hälsning till alla som känner sig mobbade: Första Januari på min Hemsida, började min dagbok med tankar om modiga Malala Yousafzaj och hennes briljanta ord: "Fattigdom, avsaknad av frihet, oro och terrorism men det finns hopp!"
Jag citerar Wayne W. Dyer från hans bok Sikta mot stjärnorna: När Du förlorar hoppet ur sikte för egen del och börjar se dig själv som fångad och insnärjd av omständigheterna, då blir du snart lamslagen och tillintetgjord invärtes.........Till slut, när alla känslor av hopp har nötts ner, börjar du förfalla, först själsligt och sedan också kroppsligt. Men tänk på ordet "hopp". ..... Att hysa hopp för egen del är liktydligt med att säga att man har förtroende för sig själv...Hopp betyder tro på att du kan använda dina egna skapande krafter till att förbättra din livskvalite. .......Hoppet är något du själv bestämmer helt över och det kommer ur ditt beslut att lita på dig själv och aldrig nedvärdera dig själv som en unik och betydelsefull person." Malala, tack för att Du skänker oss hopp inför framtiden!