11. feb, 2016

ISLAM

Sara Skyttedal:

Inför detta nya hot kan vi inte stå passiva, utan bör inspireras av den tyska uppfattningen om kämpande demokrati och införa ett förbud mot medlemskap i en grundlagsfientlig organisation.

Islamism är en gemensam beteckning för extrema, politiserade former av islam. Gemensamt för dessa är att de anser att staten ska underställas Allah, eller mer specifikt den lag de anser han skapat och som de kallar sharia. En konsekvens av detta är att islamister anser att de västerländska demokratierna saknar legitimitet.
Säpo har inga siffror på hur många sympatisörer till islamism det finns i Sverige, men har hittills bekräftat att 130 individer har rest till Syrien för att strida för saken. Därtill har Säpo obekräftade uppgifter om upp mot 300 individer. Som en grov jäm- förelse kan nämnas att tyska säkerhetspolisen räknar med att 43 190 islamist- sympatisörer bor i Tyskland och att 550 av dessa sökt sig till Syrien för att strida.
Enligt säkerhets-polisen utgör den våldsbejakande islamismen ett konkret hot mot samhället.