27. mar, 2016

EGON OCH SANDLÅDAN

 

Fallet Egon är och förblir UGs bästa reportage, alla kategorier någonsin.
Varför, jo därför att UG skildrar samhällets oförmåga och brist på vilja att hjälpa. Egon var ingen uteliggare, har aldrig legat samhället till lags och han hade ett bankkonto som överstiger många löntagares. När skall polis och socialtjänst inse vilken kritik som riktas mot dem i detta reportage.
Polis och socialtjänst försvarar sig med, att man kan inte göra något mot en annan människas vilja. Ja det är pudelns kärna, att ingen gjorde sig tid att fråga Egon vad som var hans vilja. Om någon hade besökt honom och pratat med honom, kan han mycket väl ha följt med helt frivilligt. Egon var alltid nykter och aldrig svårhanterlig. Spannet mellan frivillighet och tvång är ganska stort. Varför ha förutfattade meningar om en person som berörda myndigheter aldrig träffat.
Egon och den romerska kvinnan på Sheraton i Stockholm, två händelser som skakat om det självgoda landet Sverige, och borde ge vibrationer långt upp i regeringen!

UG och EGON. En röst på FB skrev: får inte ihop detta! Han hade både bostad och pengar, så varför lägger man sig i en sandlåda?
Mina funderingar är att det fanns störningar och orsaker i det förflutna som aldrig kommit till ytan. Tyvärr, och nu lär vi aldrig få veta. Men hans idoga gärning i Vara tyder på att det fanns att kompensationsbehov som han måste fylla för att må bra. Därför alltid plikttroget ständigt i arbete. Då hans föräldrar dog och han lämnade sitt arbete, då brast den livlina som han upprättat till sig själv.
Sedan varför sandlådan? Svaret måste bli att han kände sig otrygg i sitt hem då han kände sig bevakad och iakttagen. Nu är det inte mitt syfte att angripa fastighetskötaren, jag har själv arbetat som sådan och vet att man vill ta ansvar. All heder till denna och andra fastighetsskötare! UG visade på bilder från en lägenhet i misär, men ansvariga valde att inte lägga sig i. Därmed lämnades en person, även han i misär fast psykiskt, helt åt sitt öde. Det är tragiskt, men Egon har fått det bättre nu sedan han lämnat in och blivit befriad från ett samhälle som inte förstod honom, eller ville förstå. Men det är tungt och tragiskt att hamna så utanför, att bostaden känns som en fälla och han väljer sandlåden. Men jag förstår honom och han är känslomässigt min broder!