20. nov, 2016

Våra auktoriteter

‎Sven Lindblom‎ till Gränslandet
1 tim · 
Jag får allt svårare att hantera all den information som kommer in i mitt huvud och göra något vettigt av den. 
Det tycks jag inte vara ensam om. All strävan efter fred på jorden har bara gett mer krig och elände. Allt arbete med att förbättra miljön har lett till fler naturkatastrofer. Trots all forskning inom medicinen och vår skicklighet att bota sjukdomssymptom, så dör allt fler människor i kroniska sjukdomar som cancer.
Min hjärna är blockerad av flera hundra år gamla synsätt som grundar sig på att vi i västerlandet ser människan som en ensam maskin som utvecklats genom konkurrera ut alla andra - äta eller ätas.
Under det senaste århundradet har många intelligenta människor gjort experiment som visar hur våra minsta subatomära byggnadsstenar fungerar.. 
Allt levande är sammanlänkat och allt vi gör och tänker påverkar hela universum. Det ger länge saknade förklaringar och en friskare, lyckligare och mer kärleksfull världsbild.
Problemet för mig är att jag har svårt att ”smälta” den informationen. Trots att jag vet att den är sann tycks den ologisk och vara bortom allt sunt förnuft.
Dessa nya tankar passar inte in i gamla mönster. 
Därför har jag börjat lägga om "operativsystemet" i min hjärna.
Sven Lindbloms foto.

Ragnar Blomqvist Tack Sven jag förstår Din vånda! "Allt levande är sammanlänkat och allt vi gör och tänker påverkar hela universum." Felet finns i vårt sätt att se på akutoriteter, kyrkans Gudstro, krigsindustrin och läkemedlsindustrin! Dessa tre byggstenar som är fångade av kapitalismens rovgirighet. Vår västerländska civilisation stampar på samma fläck som vi gjort allt sedan intåget och rovdriften på Afrika.