2. feb, 2017

Jordkontakt viktig

Trötthet är nog den civiliserade människans största gissel och beror främst på att vi tappat hudkontakt med jorden.

Nervimpulser är elektroner som går från känselceller ute i vävnaden. De kopplas om i ryggmärg och hjärna och går ut igen som motoriska nervimpulser. 
I hjärna och ryggmärg möter de elektriska strömmarna inget motstånd.

Ute vävnaden är det annorlunda. Elektronerna måste vandra den långa vägen mellan känselceller och muskelceller. Det ökar motståndet och vi förlorar elektorer. 
Efter ansträngning finns det en mätbar skillnad i elektrisk spänning mellan ryggrad och fot. Det är så trötthet uppstår.

Det blir en brist på elektroner och dessa finns i jorden. Trötthet försvinner när vi tar hudkontakt med jordytan och därifrån absorberar elektroner.

Efter hård träning vill hästen gärna rulla sig, helst på någon fuktig plats där den elektriska kontakten är som störst. Det beror inte på, som många tror, att det kliar på hästens rygg. 
Det är hästens naturlig instinkt att återställa elektronbalansen.

Jag tror att även människan har en del kvar av den instinkten. 
Lyckokänslan när vi påtar i jorden på våren, badar i havet, går barfota på fuktig jord och vilar nakna på gräsmattan eller sandstranden.