11. feb, 2017

Vår livsresa

 Jo Danny Vikander, jag måste ge Dig rätt och många människor skulle behöva komma till insikt om vad livet egentligen handlar om. Men av erfarenhet vågar jag påstå att just detta är det allvarligast och det svåraste att komma underfund med under vår livsresa. Detta beror säkert på, att vi bär med oss uppbyggda förväntningar och drömmar, som vi låter oss styras av under resans gång. Min dotter Berit brukar säga, att hennes far lever upp till sina drömmar, men dessa drömmar har ett pris, som ibland blir för högt. Jag är en gammal man och påstår att det är först nu på ålderns höst jag kommit till insikt om vad som bör värderas och vilka drömmar som skall och bör förverkligas. Det är detta som är befrielsen från fångenskapen under den Bubbla som Du skriver om! Även om det blev sent för min del, är jag ändå tacksam för att få inse detta och att få komma till ro!