30. mar, 2017

EGON OCH SANDLÅDAN

Fallet Egon är och förblir UGs bästa reportage, alla kategorier någonsin.
Varför, jo därför att UG skildrar samhällets oförmåga och brist på vilja att hjälpa. Egon var ingen uteliggare, har aldrig legat samhället till lags och han hade ett bankkonto som överstiger många löntagares. När skall polis och socialtjänst inse vilken kritik som riktas mot dem i detta reportage.
Polis och socialtjänst försvarar sig med, att man kan inte göra något mot en annan människas vilja. Ja det är pudelns kärna, att ingen gjorde sig tid att fråga Egon vad som var hans vilja. Om någon hade besökt honom och pratat med honom, kan han mycket väl ha följt med helt frivilligt. Egon var alltid nykter och aldrig svårhanterlig. Spannet mellan frivillighet och tvång är ganska stort. Varför ha förutfattade meningar om en person som berörda myndigheter aldrig träffat.
Egon och den romerska kvinnan på Sheraton i Stockholm, två händelser som skakat om det självgoda landet Sverige, och borde ge vibrationer långt upp i regeringen!