21. jun, 2017

KONFUSIUS sanning

"Det är inte sanningen som gör människan stor
utan människan som gör sanningen stor".
Konfucius
Det måste innebära att männskan är större än sanningen, allt enligt Konfusius

Berit Blomqvist Och tänk om man byter ut ordet sanning mot Gud. Spännande ...

Ragnar Blomqvist Där måste Din tanke snuddat vid tanken, att människan är större än Gud och varför inte. Gud om han finns måste då vara ganska nöjd med sin skapelse! Sen har vi tanken om vad som är GUD. Låt tanken snudda bara lite vid allt i universum, som trots mänsklig förstörelse fortfarande håller altet samman. Vår kristendom är bara en efterkonstruktion och har ingenting med GUD att göra. En efterkonstruktion som är lika dålig som den som krigsindustrin omfamnar för att behålla makten och härligheten. Då är Din tanke mycket mera värd som Gudomlig varelse, så vårda den väl! "Högt flyga orden, tanken stilla står. Ord utan tanke aldrig himlen når". Håll tanken levande, ty en tanke som stelnat i vanmakt leder ingenstans! Min förhoppning är att det är Din tanke som formar Dina handlingar. Där kanske vi har beviset på varför världen är så full av dårskap och av människor som handlar först och tänker sen.