9. sep, 2017

Bakom pansarglas

BAKOM PANSARGLAS
Så skapades
”Sveriges farligaste flicka”
Enligt mig är detta ett klart och entydigt bevis på samhällets oförmåga att rätt hantera allvarliga brister i vården av de unga. Denna flicka föddes inte med sitt självskadebeteende men med familjeproblem kopplades samhällsfunktionen in och resan utför börjar. Flickan är då bara några få år.
Hennes tragiska resa är beviset på samhällets totala oförmåga att hjälpa de utsatta i vårt samhälle. PÅ sjuttiotalet jobbade jag tillsammans med utsatta barn i Hammarkullen: Plockade upp sjuåringar med thinnerflaskor i buskarna runt torget. Jag har skildrat detta i min berättelse om "Ungdom på Glid" Tyvärr är det bara att konstatera, att vården står och stampar på samma fläck då det gäller de verkligt behövande. Barnombudsmannen, om han finns, vad gör han?