avslöjande film på G om ett justitiemord av värsta art

Vad är det för FEL på detta samhälle, då man som cancerpatient måste betrakta både läkemedelsverket och läkarkåren som fiender??

En ny avslöjande film på G om ett justitiemord av värsta art – en attack med udden riktad mot alla cancerpatienter som förvägras ”best practice” – den bästa cancerbehandlingen. Stöd gärna filmprojektet – klicka här (”crowdfunding”) som kan bli en vändpunkt – i cancerpatienternas favör – om folket vaknar.

Doktor Erik Enby har behandlat mellan 30.000 – 40.000 patienter. Många som sjukvården har givit upp hoppet om har med Enbys behandling fått ett nytt liv. Om hans rön stämmer – vilket nu alltfler forskare bekräftar – skulle de kunna ändra det medicinska paradigmet. Läs t.ex. om Siv som år 2001 fick två månader kvar att leva på grund av elakartad och spridd malignt melanom (idag fri från cancer) … 2000-Talets Vetenskap

SEK-hand-hMen den etablerade forskningen och vården vågar inte ens titta i Enbys mikroskop, för det är svårt att förneka det man ser med egna ögon. Det är genant enkelt att verifiera eller falsifiera det doktor Erik Enby har forskat fram under flera decenniers hårt arbete – men det vägrar de som bestämmer att göra och den enda rimliga förklaringen är att det skulle innebära ett paradigmskifte inom cancervården – och man vill inte eller vågar inte störa ”cancerindustrin” – där snart varannan svensk utgör en lönsam ”kund”. Även ”forskarna” får mer anslag när cancer ökar – om de låter sig styras.

Endast folket kan bryta denna ”dans runt guldkalven”. Stöd filmen, se sedan filmen och bli därefter så arg att du med kraft agerar mot de som vill hålla oss kvar i cancerträsket – för att det gynnar deras ställning och deras affärer.

Varje dag får 150 svenskar diagnosen cancer och
varje dag dör 60 svenskar på grund av cancer

Hur många skulle kunna räddas?

 
 
Publicerades den 11 aug. 2013

Kan cancer vara en svampväxt?
Efter att ha mikroskoperat blod och andra kroppsvätskor från sjuka patienter i många år, har Erik Enby kommit fram till att alla kroniska sjukdomar har samband med mikrobiologisk växt i kroppsvätskor och vävnader. 
Efter att ha hittat svampliknande växt i cancersjuka patienter har han börjat utforska teorin att cancer i själva verket är svamp.
Skulle denna teori stämma, skulle det innebära en revolutionerade syn på den behandling som cancerpatienter får idag. Och ny kunskap, kan vara hotfull mot ett stort etablissemang. 
"Ny kunskap stör mer än folk egentligen har en aning om", säger Erik Enby.

Enby förlorade sin läkarlegitimation 2007, efter att ha försökt bota cancer med alternativa behandlingsmetoder.
Läs mer om Enby här:
http://enby.se/svenska/start.htm
http://www.expressen.se/gt/enby-kan-f...
http://www.2000taletsvetenskap.nu/tid...
http://www.2000tv.se/tidning/slutsald...

  

ERIK ENBY

 

Läkaren som vägrade ge upp – En dokumentär om dr Erik Enby och hans upptäckt om cancer – Trailer
5 Jul, 2015 

NewsVoice har tidigare uppmärksammat, den av svenska vårdmyndigheter förföljda läkaren dr Erik Enby, som verkar ha öppnat upp för ett nytt paradigm inom cancervården som kan förkasta radikala och ofta förödande vårdmetoder som strålning och kemoterapi.
Dr Erik Enby har upptäckt att vissa cancerpatienter har tumörer som består av infektioner av mikroorganismer. Om Erik Enby har rätt finns cancerformer som inte orsakats av genetiska fel, kroppsceller som löper amok, utan av mikrober som skapar inflammatorisk tumörartad vävnad. Det börjar ofta i blodet, där mikroskopering visar att olika former av mikrober trivs och förökar sig.
Enby själv säger bestämt att han inte försöker bota cancer, men en behandling av blodet kan i sin tur få cancerpatienter att tillfriskna, som i fallet Siv Wernborg som blev frisk, tack vare Enbys behandling. Se även artikeln: ”Nio patienter till dr Erik Enbys försvar”.
Vårdetablissemanget som borde kasta sig över upptäckten med stort intresse väljer istället att försöka fördriva dr Erik Enby som om han vore en häxa.
Filmaren Börje Peratt beslöt sig för att göra en dokumentär om Erik Enbys liv och medicinska gärning. Här ovan ser du trailern och det som nu behövs är att det strömmar till privata donationer som bidrar till att hela filmen kan färdigställas, meddelar Börje Peratt. Initiativet bakom filmen togs av föreningen Humanism & Kunskap.

 

Just nu i planeringsstadiet och pengar samlas in för att kunna fullfölja filmen. - Läkaren som vägrade ge upp – En dokumentär om dr Erik Eneby och hans upptäckt om cancer –

Glöm ej stödja NewsVoice om du kan.

 
Public Service på riktigt
NEWSVOICE.SE

 

SARA tilldelade Erik Enby titeln Extra Legitim Läkare

 

 


Erik Enby 2015
 Foto Anna Bohlmark

Föreningen SARA tilldelade den 17 juni dr Erik Enby titeln Extra Legitim Läkare. Motiveringen handlar om att han under hela sitt yrkesliv som läkare sökt efter sjukdomars uppkomst och då funnit orsaker vilka han publicerat. Enby har därmed utmanat etablissemangets dogmer.

Bild: Från vänster: Siv Wernborg, (SARA:s sekr), Erik Enby, Viola Jansson, Lena Forsberg, Ingemar Ljungqvist (SARA:s kassör) vid den högtidliga utdelningen av Enbys legitimation den 17 juni 2015. | Foto: Anna Böhlmark

Erik Enby har genom mikroskopering av blodet upptäckt förekomsten av mikrober (bacteremia). Han har sedan haft modet att publicera dessa fynd. Enby har sett ett tydligt samband mellan mikrobernas faser och patienternas hälsotillstånd och med ståndaktig envishet försvarat sina fynd.

Utmärkelsen utdelades av föreningen SARA:s styrelse den 17 juni 2015. Den signerades av ordförande Michael Zazzio, vice ordförande Linda Karlström, kassör Ingemar Ljungqvist, sekreterare Siv Wernborg och ledamot Agneta Bentsen.

Erik Enby fick även 2015 utmärkelsen: ”diplom för livslång gärning i humanismens tjänst” av föreningen Humanism & Kunskap. Han har under året fått stor uppmärksamhet i alternativa medier och även internationellt i och med att hans fynd publicerats på engelska. Forskare i världen har hört av sig.

NewsVoice har även redovisat att andra forskare i världen gjort liknande fynd som Enby.

Läs mer om Erik Enby i NewsVoice

Text: NewsVoice

 

Läkartidningen - Vart är vi på väg?
www.lakartidningen.se
"Det är vardagsmorgon. Tyst och mörkt. Regnet droppar in när jag öppnar dörren för att släppa in katten som kommer från sin vanliga morgonrunda i skogen. Dags att värma mig med en kopp te. Katten sitter framför mig och börjar försiktigt nosa på min yoghurt. Våra blickar möts, och hans pupiller smalna..."
Ragnar: Ett bra inlägg på ett allvarligt samhällsproblem. Vi har alla ett ansvar för samhället och detta gäller även sjukvården. Vi som medborgare måste bli delaktiga i vad som händer i samhället och göra våra röster hörda, ty delaktiga är vi vare sig vi vill eller inte. Som patient måste vi vara delaktiga, vi är ju den närmast sörjande då allt går fel. Canscervården är ett bra exempel och som debatterats mycket sista veckan. Debatten visar på en viss förvirring och det är få läkare som ser helhetsgreppet inom cancervården. En lastbilsförare är beredd att betala 100 000 kr för att slippa dö i prostatacancer, en cancersjukdom som mina läkare har påstått att ingen ännu avlidit av. Jag anser mig veta vad jag skriver om, då jag har genomlevt fler cancerattacker än de flesta. Min prostatacanser har spridit sig till njurar och skelett och för detta går jag under behandling med bromsmedicin, dock inte cellgifter, vilket jag vägrar att befatta mig med. En vän på Facebook, som jag aldrig har träffat, läste min cancerhisorik och beskrev den som en "solskenshistoria", en beskrivning som jag delar med henne. En ljusglimt, som ligger avlägset långt från byråkraternas inställning till vård och omsorg. Ragnar Blomqvist

 

http;//sydsvenskan.se sök på cancer Tyst om vanlig cancer av M Hedenbro
Cancervården är ett lotteri S Larse`n

Från Google:

"Gersonkliniken ligger i Mexico på grund av att, som i många andra västerlänska länder, så är det förbjudet att bota cancer i USA. Läkare får endast behandla cancer med kemoterapi, strålning eller operation. Om de väljer att rekommendera något annat betalar de $10 000 i böter, sätts i fängelse, och får inte längre praktisera som läkare." Ragnar: Man får rysningar då man läser detta! Läs vidare om cancerbehandling nedan. En viktig faktor för min del var, att då en professor vid Uppsala ville ge min levercancer strålning, vägrade jag och jag fick som jag ville. Enligt citatet ovan är det operation som är mest tillförlitligt. Detta och rätt pH-värde har kanske räddat livet på mig. www.perfecthealth101.net

 

Kerstins resa, inlägg av Janne 

Ja Kerstin, att ha kontroll över och känna sin egen kropp och kanske inte minst sagt sin själ är nog en av de viktigaste sakerna i livet (kanske t.o.m. det viktigaste) för att kunna läka åkommor i den fysiska kroppen. Cancer har ju en väldigt stark koppling till det emotionella, oftast ligger det ett trauma någon gång tillbaka i tiden som vid ett visst tillfälle utlöser den fysiska reaktionen tumörbildning i kroppen. En tumör i sig, alltså cancer, fyller alltid en biologisk funktion. Det är ingen felfunktion från naturens sida. En tumör bildas för att korrigera ursprungsorsaken till en cancer. Detta är mycket kontroversiella fakta som skiljer sig helt från skolmedicinen vilka vill få en cancertumör till att vara en felfunktion från naturens sida och som till varje pris måste bekämpas med gifter, strålning osv. Detta innebär alltså att alla tumörer behöver inte behandlas, många går tillbaka av sig själva (när kroppens egen självläkning har korrigerat orsaken till obalansen).

När en tumör sedan måste behandlas finns det hur många naturliga effektiva behandlingar som helst att välja mellan (nästan). Det viktigaste är dock att släppa det inre taget, den inre rädslan som skapar sympaticuspåslaget, som ligger på och skickar signalen som gör att tumören växer. En kombination av rätt kost och dryck, rätt mental inställning och träning med visualiseringar, meditationer samt rätt emotionell balans är nog grunden för all självläkning. Lägger man sedan till alla naturliga effektiva terapier och behandlingsformer som finns så har man en mycket god chans att bli genuint frisk.

Det är precis som du skriver – stor risk för återfall av cancer när kroppen tvingas till att läka genom cellgifter, strålning osv. Enligt Dr Hamer så finns inga metastaser, han menar att det är nya cancerhärdar som uppstått till följd av nya konfliktchocker som skapat dem. Jag har läst lite om hans forskningsarbete och tycker den är mycket genuint gjord och stämmer bra överens med verkligheten.

Ja du har helt rätt – visst går det att rädda livet på de som är i ”sista skedet” av en cancer, kroppen slutar inte att reparera sig själv förrän den stänger av!