USA OCH DESS FÄRGADE BEFOLKNING
Onsdagen den 28 augusti 2013 är det femtio år sedan, Martin Luther King höll sitt välkända tal i Washington 1963, kanske världshistorien mest kända tal.
“Jag har en dröm”, skapade plats för en ny era i USA:s politiska liv och bäddade för att en färgad president, Barack Obama, blev president drygt 40 år senare. 1964 fick Martin Luther King, Nobels fredspris men 1967 blev han utestängd från Vita Huset för sitt tal som han höll den 4 april, då han kritiserade krigsinsatserna i Wietnam.
Rosa Parks måste nämnas för sina insatser och sitt modiga försvar för allas lika rättigheter. Den 1dec 1955 arresterades och bötfälldes Rosa Parks för att hon vägrade lämna sin plats i bussen till en vit man. Rosa Parks erhöll frihetsmedaljen, kongressens guldmedalj.
Om vi förflyttar oss 400 år bakåt i tiden, finner vi att den svarta befolkningen i Afrika, helt saknade människovärde. Den vita befolkningen i västvärden betraktade dem på samma sätt som de betraktade de övriga vilda djuren. De saknade helt mänskliga rättigheter. Denna sanning var för 400 år sedan så självklar att den aldrig ifrågasattes. Detta är förklaringen till att USA:s blivande ledare kunde manifestera "alla människors lika värde", då självständighetsförklaringen skrevs.
Det är lätt att gå vilse även i demokratins värld. Lätt att fastna i vedertagna sanningar, som inte hör verkligheten till. Detta skall inte uppfattas som att jag försvarar slaveriet, men vi människor har en viss förmåga att skapa förutsättningar till försvar för våra handlingar. Detta är vad som hände då slaveriet bredde ut sig.
George Washington, som blev USA:s förste president, ägde själv en massa slavar på sina stora plantage fram till år 1865, då slaveriet upphörde i USA. USA:s självständighetsförklaring skrevs 1776. I nästan ett sekel levde USA i den stora lögnen om "alla människors lika värde". Hur många sekler skall rulla vidare innan vi får se denna självklarhet som given`?
Fram till år 1865, betraktades slavarna som vilken inventarie som helst. Abraham Lincoln var då USA:s president och det var han som ledde det amerikanska inbördeskriget med 600 000 döda. Krigslutet kom 1865 och några dagar senare mördades Abraham Lincoln. Efterträdare till presidentposten blev Andrew Johnsson, som ansåg att USA var ett land för de vita och inte för de svarta. Detta visar oss att demokrati och mänskliga rättigheter, långt ifrån är en självklarhet. Där har vi alla som tänkande människor ett ansvar att rätt förvalta arvet vi fått av föregående generationer. Vi får inte låta liknöjdheten bli ett alibi för att inget göra, då de mänskliga värdena trampas under hälen. 27 aug 2013


BARACK OBAMA
Det osannolika valet
En färjad president vald till ämbetet av U.S.A. s befolkning, är enligt min mening den största händelsen som hänt i U.S.A. i modern tid. Vi, som är gamla nog att minnas skotten i Dallas -63 och mordet på Robert Kennedy och inte minst mordet på den färgade medborgarrättskämpen Martin Luther King -68, upplevde valet av Barack Obama till president som mycket stort. Jag skrev i min dagbok den 4 nov 2008, att valet av Barack Obama "var ett reningsbad för mänskligheten." Jag tänkte då främst på symbolvärdet av presidentvalet, ett val som några få årtionden tidigare hade varit helt otänkbart. I historiens ljus visar detta val, att medan klockan tickar och tiden rinner hän, då förändras historien och Martin Luther Kings dröm blir verklighet.
Nobels fredspris tilldelades i år Barack Obama. Ett mycket samhällstillvänt beslut av den Norska Nobelkommiten. Priset stärker Barack Obama i hans strävan att ytterligare driva utvecklingen framåt mot ett humanare och rättvisare samhälle. Han skänkte dessutom bort den ekonomiska delen av fredspriset, 10 miljoner kr, till välgörande ändamål, vilket ytterligare förstärker intrycket att Barack Obama är en synnerligen sympatisk persson. Det som förvånar mig är, att stora delar av journalistkåren kritiserar utnämningen och får Barack Obama att framstå som ovärdig till priset. Det är Inte hans fel att det pågår krig runt om i världen. Det är inte han som har startat dem och min förhoppning är att U.S.A har startat sitt sista krig. Rollen som världspolis borde tillfalla Förenta Nationerna. Men fel i deras stadgar och regelverk gör det svårt för dem att utföra sina åliggande. FN behöver demokratiseras och ett nytt regelverk behövs. 
Råda 20 okt 2009


BREVET TILL BERIT
Hej Berit och tack för boken “Min far hade en dröm” av Barack Obama. Jag anar att jag fick boken, därför att Barack Obama är min favoritpresident. Jag är glad över boken och rekommenderar den till alla. Obama skrev boken för cirka 15 år sedan, vilket jag anser höjer bokens värde. Boken beskriver Barack Obamas långa vandring från att inte vara någon till att bli någon i det Amerikanska samhället. Mitt intryck av boken gör att mina tankar för några ögonblick hamnade bland ungdomarna i Hammarkullen. Blir Du chockerad nu? Jag tycker mig se flera likartade paralleller och det visar hur kort steget är mellan nederlag och seger. Men Obama hade någonting som de flesta ungdomarna i Hammarkullen saknade: Nämligen en hängiven mor som fullt ut ville hjälpa sin son till ett drägligt liv. Barack Obama berättar i boken hur hans mor väckte honom klockan fyra på morgonen för att hon skulle kunna hjälpa honom med läxorna, innan hon två timmar senare måste rusa till arbetet. Den berättelsen är en hyllning till alla mödrar som ställer upp för sina barn. Men i dagens Svenska samhälle är risken stor, att dessa föräldrar skulle bli anmälda för barnmisshandel. Sverige är omgärdat med en massa regler och förbud, som ibland hämmar det sunda förnuftet och handlingsfriheten.
Barack Obama var skilsmässobarn och han kom att leva större delen av sin uppväxt tillsammans med modern. Efter faderns död träffade Obama sin halvsyster Auma för första gången . Auma har under sina uppväxtår levat tillsammans med fadern. Under detta deras första möte kom samtalet till stor del att handla om deras gemensamma far. Jag återger ordagrant ett avsnitt från boken, som i någon mening visar svårigheter som uppstår på grund av avstånd och bristande kommunikation. “Jag såg återigen framför mig den första och enda gången vi träffades, jag och mannen som hade återvänt till Hawaii för att sovra i sitt förflutna och kanske försöka återerövra den där bästa delen av sig själv, delen som hade kommit bort. Han hade inte varit förmögen att säga mig vad han verkligen kände då, inte mer än jag som tioåring hade varit förmögen att ge uttryck åt mina önskningar. Vi hade paralyserats av varandras åsyn, oförmögna att skaka av oss misstanken att våra sanna jag, vid närmare granskning, inte skulle hålla måttet. Nu femton år senare, tittade jag på Aumas sovande ansikte och såg vilket pris vi hade betalat för vår tystnad” 
Så långt Barack Obama. Denna sammanfattande upplevelse av deras barndom----så oändligt avlägsen från glansen av Vita Husets glamor! 
Råda 23 febr 2010 Ragnar

BARACK OBAMA
Politik är svårt. Vem kan man egenligen lita på? I USA arbetar Barack Obama för högtryck för att få igenom den välbehövliga sjukvårdsreformen. Det som försvårar för Barack Obama är att Ted Kennedy är död och lämnar därigenom en plats tom i senaten. Klanen Kennedy har i flera årtionden spelat en avgörande roll i USA s historia. Det tragiska är att det verkar fortsätta nu efter Ted Kennedys död, men nu på ett negativt sätt. Det är märkligt att en enda person kan avgöra en hel nations väl och ve, trots att personen ifråga är död. Det måste vara något fel i regelverket eller kan vi lita på att USA s beslutsfattare tar sitt ansvar och röstar i Ted Kennedys anda för Nationens bästa.
Råda 5 mars 2010


BARACK OBAMA och SJUKFÖRSÄKRINGEN
Återigen har min favoritpresident gjort det omöjliga, som i natt lyckades få igenom sin sjukförsäkringsreform. Drömmen om denna viktiga reform har funnits i USA s historia alltsedan Theodore Roosevelts dagar. I nära 100 år har USAs befolkning väntat på att få uppleva, att denna dröm om social trygghet skulle bli verklighet. Efter senator Kennedys död trodde de flesta att det skulle bli omöjligt att få igenom denna reform, men Barack Obama lyckades tack vare att han fick motståndarna att bortse från partitillhörighet, och i stället rösta för samhällets bästa. I lördags skrev jag på Facebook att vi borde skrota partierna och i stället rösta fram de människor som ställer upp på samhällets bästa, i stället för att ta till sig kakan och behålla den för egen räkning. Detta får väl bli min dröm. Jag förstår om de flesta tycker att det är romantiska floskler, men vad vore livet utan drömmar. Kanske ändå att min dröm någon gång i framtiden blir verklighet, för verkligheten visar att om vi håller drömmarna levande så arbetar tiden för oss. Ty medan klockan tickar och tiden flyr hän, då förändras verkligheten.
Råda 22 mars 2010


Hur vet man då vad som är rätt eller fel? En mycket viktig frågeställning, i synnerhet då det gäller världspolitiken. Svaret på frågan måste bli att man skaffar sig kunskap: Dels därför att man måste veta för att försvara vad man tror på och dels för att kunna sovra och se vad som stämmer i allt som sköljs över en, inte minst på FB.
Det är mycket som skrivits för att förolämpa och misskreditera President Obama, inte minst här på FB, men i skriven form verkar allt vara tillåtet, skyddat av åsiktsfriheten/yttrandefriheten. Smädelser och förolämpningar, som hade varit straffbara om de framförts muntligen, får passera utan åtskillnad eller kommentarer. Det är därför som kunskap är så viktig för att placera saker och ting där de hör hemma. Det är en utopisk värld, där vi kan tro oss finna en homogen värld av sanningssägare och människoälskande medborgare. Världen är delad i två halvor och kommer aldrig att enas, men det är i denna smältdegel som vi har ansvaret att välja rätt, inte bara för oss själva, utan också för våra barn och barnbarn, både nu och för framtiden!
En person som lyckats med bedriften att nå toppen utan att gå den långa vägen, typ svensk modell, är USA:s President Barack Obama. De kvalifikationer som han besitter och det ledarskap som utmärker honom, fick han efter avslutade juridikstudier, då han gav sitt kunnande och sitt engagemang till utsatta grupper i USA. Där i smältdegeln formades Obama till att bli en person som insåg vikten av att lyssna och analysera uppkomna situationer och hotande konflikter. Dessa egenskaper samt hans höga moral, gör honom till en respekterad person, som andra ledare gärna lyssnar till och vars synpunkter de gärna tar till sig.
Tyvärr är inte USA;s befolkning en homogen grupp. USA är delat politiskt i två block. Men för en person med Obamas utstrålning och kunnande i världspolitiska frågor, finns alltid en plattform, varifrån han kan gå vidare. En plats, som är klippt och skuren för en person som Barack Obama, är platsen som FN:s generalsekreterare. Det viktigaste av allt: Det är FN som behöver Barack Obama och inte tvärtom. FN behöver en stark ledare och FN behöver förnyas från grunden.