Sven Lindblom

 

Sven Lindblom‎ till Gränslandet

Det finns ett ordspråk som säger: ENSAM ÄR STARK. 
Det borde vara: ENSAM BLIR SJUK.
Många undersökningar visar att det som mest skadar människans hälsotillstånd är ensamhet och att känna sig otillräcklig. Det ger betydligt fler och allvarliga skador än felaktig kost och miljö.
Forskare från Brigham University drog slutsatsen att isolering är lika farligt som att röka femton cigaretter om dagen eller att vara alkoholist. 
För de som känner sig ensamma och socialt isolerade är sannolikheten att dö i sjukdomar två till tre gånger så hög som för dem som har kontakt med andra människor.
Självupptagenhet är farligt för hälsan. 
Forskningen visar att ju flitigare man använder jag-ord som jag, mig, min, mitt eller mina i sitt dagliga tal, desto mer ökar risken att dö i hjärtinfarkt.
Att känna sig underlägsen är också hälsovådligt. Sämst mår man om man hamnar i skuggan av sina närmaste vänner.
Att vara medlem i en betydelsefull grupp; att finna gemenskap och betyda något kan vara livsviktigt för besvikna människor. 
Sådan grupper skapades av Stalin och Hitler.
Skrämmande att se att gruppen blev så viktig för medlemmarna att de kunde blunda för de fruktansvärda illdåd som gruppen utförde. 
Samma sak händer i dag i terroristgrupper som IS.
Robert D. Putnam skrev: ”om man inte tillhör någon grupp, men bestämmer sig för att gå med i någon, så halverar man risken att dö under det kommande året”.
Kanske gör Facebook och Gränslandet lite nytta